Fund. Sołecki

 • Fundusz Sołecki na 2022 r.

  Wysokość środków na 2021 rok w funduszu sołeckim 49.091,80 zł. pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych 24.500 zł projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup materiałów, wynajem sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie…

 • Fundusz Sołecki 2021 r.

  Wysokość środków na 2021 rok w funduszu sołeckim 45.175,37 zł. – zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę wiejską oraz środki na remont i zakup materiałów remontowych i wyposażenia…

 • Fundusz Sołecki 2020 r.

  Wysokość środków na 2020 rok w funduszu sołeckim 41.922,64 zł. – zakup elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu terenu 23.900,00 zł – zakup słupków i tabliczek informacyjnych 7.000…

 • Fundusz Sołecki 2019

  Wysokość środków na 2019 rok w funduszu sołeckim 39.865,34 zł. – wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 70 m – droga na stawki 7.000 ZŁ   – utwardzenie i poprawa stanu drogi gminnej – drogi…

 • FUNDUSZ SOŁECKI 2018

  Wysokość środków na 2018 rok w funduszu sołeckim 35.330,64 zł. – zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach     1.000 zł – zakup wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic     1.000 zł…

 • Fundusz sołecki 2017

  Wysokość środków przewidziana na 2017 rok w funduszu sołeckim 28.513,46 zł. – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 335              7.000 zł – zakup i montaż zabawki na placu zabaw                           …

 • Fundusz Sołecki 2016

  Wysokość środków przewidziana na 2016 rok w funduszu sołeckim 28.669,56 zł. – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Zielona drogi – 5.000 zł – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi od P. Urbana na Stawki –…

 • FUNDUSZ SOŁECKI 2015

  Wysokość środków przewidziana na 2015 rok w funduszu sołeckim 26 645,55zł. Uchwalony plan przeznaczenia Funduszu sołeckiego:zakup wyposażenia do obiektów sportowych w Barcicach służącym mieszkańcom wsi – 2 000 złzakup wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół…