ADMINISTRACJA

Sołtys:

Przemysław Mairer  

.

Rada Sołecka:

Agata Koszkul-Gomułka

Wiesława Kantor

Paweł Gorczowski

Rudolf Soboń

Andrzej Pustułka