Fundusz Sołecki 2016

Wysokość środków przewidziana na 2016 rok w funduszu sołeckim 28.669,56 zł.

– wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Zielona drogi – 5.000 zł

– wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi od P. Urbana na Stawki – 5.000 zł

– zakup i montaż progów spowalniających na drodze gminnej (3 szt) – 8.000 zł

– rezerwa na zakup np. lustra, żwiru, wynajęcie koniecznych maszyn – 3.500 zł

– zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach – 1.000 zł

– zakup książek dla Biblioteki w Barcicach – 500 zł

– zakup naczyń i wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic – 3.000 zł

– zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach – 1.500 zł

– zakup wyposażenia dla Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego – 1.000 zł

– zakup i montaż tabliczek inf. o zakazie wyrzucania śmieci – 169,56 zł