Fundusz Sołecki 2021 r.

Wysokość środków na 2021 rok w funduszu sołeckim 45.175,37 zł.

– zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej

w Barcicach Dolnych na świetlicę wiejską oraz środki na remont

i zakup materiałów remontowych i wyposażenia w/w 37.000 zł

– rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg 600 zł

– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 2.500 zł

– zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka 1.000 zł

– zakup umundurowania i wyposażenia dla O.S.P. w Barcicach 1.500 zł

– zakup książek dla Biblioteki w Barcicach 1.075,37 zł

– zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic 0 zł

– zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego 500 zł