FUNDUSZ SOŁECKI 2018

Wysokość środków na 2018 rok w funduszu sołeckim 35.330,64 zł.

– zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach     1.000 zł

– zakup wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic     1.000 zł

– zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach   1.000 zł

– zakup wyposażenia dla Akademii Gryzzlies                             1.000 zł

– zakup książek dla Biblioteki w Barcicach                           1.030,64 zł

– zakup wyposażenia dla Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego          500 zł

– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców                   2.300 zł

 zakup i montaż zabawki na placu zabaw                              14.000 zł

DROGI

– rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg 1.000 zł

– zakup progu spowalniającego 3.500 zł

– wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 100 m – droga na stawki 9.000 zł