Nowa numeracja budynków w Barcicach Dolnych

Od 1 lutego 2021 r. w Barcicach Dolnych wprowadzone zostały nazwy ulic oraz nowa numeracja budynków mieszkalnych.

Dla każdej ulicy posiadającej nazwę została stworzony odrębny, ciągły zbiór numerów porządkowych. Z uwagi na to, że nadanie nazw ulicom wiąże się ze zmianą adresów, co powoduje konieczność wymiany dokumentów oraz konieczność zawiadomienia o zmianie adresu dostawców mediów, operatorów telekomunikacyjnych, z którymi mieszkańcy mają zawarte umowy, zostaje wprowadzona możliwość posługiwania się na równi z nadaną nazwą ulicy dotychczasowym adresem przez okres 3 lat, aby każdy w miarę możliwości sukcesywnie mógł przechodzić do posługiwania się nowym adresem. Każdy właściciel budynku mieszkalnego otrzyma z Urzędu Gminy pisemną informacje wskazującą nowy nr ewidencyjny, a od sołectwa tabliczkę z nowym adresem i numerem budynku.

W Barcicach Dolnych będą funkcjonować następujące nazwy ulic: