Fundusz Sołecki 2019

Wysokość środków na 2019 rok w funduszu sołeckim 39.865,34 zł.

– wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 70 m – droga na stawki 7.000 ZŁ  

– utwardzenie i poprawa stanu drogi gminnej – drogi do Kożucha   18.000 zł                                          

– zakup elementów małej architektury (kosze, ławki)  2.300 zł                                                      

– rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg       1.000 zł                                                      

– zakup i konserwacja kamer do monitoringu       1.000 zł                                                              

– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców   3.000 zł                                                  

– zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka       2.000 zł                                                                  

– zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach  1.500 zł                        

– zakup książek dla Biblioteki w Barcicach  1.065,34 zł                                                                      

– zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach    1.000 zł                                    

– zakup materiałów i wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic  1.000 zł              

– zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego      1.000 zł