FUNDUSZ SOŁECKI 2015

Wysokość środków przewidziana na 2015 rok w funduszu sołeckim 26 645,55zł.


Uchwalony plan przeznaczenia Funduszu sołeckiego:
zakup wyposażenia do obiektów sportowych w Barcicach służącym mieszkańcom wsi – 2 000 zł
zakup wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne w zakresie strzelectwa sportowego – 1500 zł
zakup strojów dla Orkiestry Dętej Barcic – 1 000 zł
zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Barcic – 2 000 zł
zakup książek dla dzieci i młodzieży do biblioteki w Barcicach – 1 000 zł
zakup strojów dla Stowarzyszenia Barciczan – 1 000 zł
organizacja corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa – 1 000 zł
projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacji dla mieszkańców sołectwa – 16 692,58 zł