Fundusz Sołecki na 2022 r.

Wysokość środków na 2021 rok w funduszu sołeckim 49.091,80 zł.

  • pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych 24.500 zł
  • projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup materiałów, wynajem sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa 17.000 zł
  • organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 3.000 zł
  • zakup wyposażenia dla obiektu sportowego w Barcicach 1.000 zł
  • zakup umundurowania bojowego i wyposażenia osobistego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej O.S.P. w Barcicach 1.000 zł
  • zakup książek dla PiM-G.B.P. w Starym Sączu – Filia w Barcicach 1.091,80 zł
  • zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.000 zł
  • zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne 500 zł