Fundusz Sołecki 2020 r.

Wysokość środków na 2020 rok w funduszu sołeckim 41.922,64 zł.

– zakup elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie

projektu oświetlenia i monitoringu terenu 23.900,00 zł

– zakup słupków i tabliczek informacyjnych 7.000 zł

– rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg 1.000 zł

– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 3.000 zł

– zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka 1.500 zł

– zakup umundurowania i wyposażenia dla O.S.P. w Barcicach 1.500 zł

– zakup książek dla Biblioteki w Barcicach 1.022,64 zł

– zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia dla Stow. Mieszkańców Barcic 1.000 zł

– zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego 1.000 zł