Fundusz Sołecki na 2024 r.

Wysokość środków na 2024 rok w funduszu sołeckim wynosi 52.792,31 zł.