Fundusz sołecki 2017

Wysokość środków przewidziana na 2017 rok w funduszu sołeckim 28.513,46 zł.

– wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 335              7.000 zł

– zakup i montaż zabawki na placu zabaw                                    8.000 zł

– rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg                       3.000 zł

 – organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców                      3.000 zł

 – zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach        1.000 zł

 – zakup książek dla Biblioteki w Barcicach                                          1.013,46 zł

 – zakup wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic          1.000 zł

 – zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach            1.500 zł 

– zakup wyposażenia dla Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego

na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci                                                             1.000 zł

– zakup wyposażenia dla Akademii Gryzzliesna zajęcia                                    

   piłkarskie dla dzieci                                                                                  2.000 zł