Zebrania/sesje

 • LV Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

  We wtorek 20 grudnia 2022 r. miała miejsce LV Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2023 r Burmistrz Starego Sącza omawiając budżet…

 • LIII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

  W dniu 25 października 2022 r. miała miejsce LIII Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Jacek Lelek poinformował między innymi o wzroście kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie gminy…

 • Zebranie Wiejskie – 18.09.2022 r.

  W dniu 18.09.2022 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Barcice Dolne. W zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczył również Burmistrz Starego Sącza p. Jacek Lelek oraz Radna…

 • Zebranie wiejskie

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie w niedzielę 18 września na godz. 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych.

 • XLVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

  W dniu 27 kwietnia 2022 r. miała miejsce XLVI Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Burmistrz Jacek Lelek w swoim wystąpieniu przedstawił działania prowadzone przez Gminę od czasu ostatniej sesji. Burmistrz podsumował temat pobytu…

 • XLIII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

  W dniu 25 stycznia 2022 r. miała miejsce XLIII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki w swoim wystąpieniu przedstawił działania prowadzone przez Gminę od czasu ostatniej sesji. Burmistrz…

 • XLI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

  20 grudnia 2021 r. miało miejsce XLI posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie Sesji Burmistrza Starego Sącza Jacek Lelek m.in. przedstawił Radnym Budżet Starego Sącza na 2022 r., następnie odbyła się dyskusja…

 • XL Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

  30 listopada 2021 r. miało miejsce XL posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie Sesji Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki omówił działania podejmowane przez Gminę w okresie od ostatniej Sesji, poinformował m.in.…