LXXI Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu

W dniu 26 marca 2024 r. miała miejsce LXXI Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek poinformował zebranych między innymi, iż ogłoszone zostały przetargi dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej – ulica Dzielnica w Barcicach, przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznych w Gminie Stary Sącz oraz przetarg na budowę domu opieki na Lipiu w Starym Sączu.

Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie oświetleń: w Mostkach, Przysietnicy, Gołkowicach Górnych oraz w Barcicach (Wdżary).

Burmistrz poinformował także, że spółka SIM Małopolska wybrała wykonawcę inwestycji w Starym Sączu – firmę Remar z Gołkowic Górnych. Jeśli nie wpłynął odwołania to w przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa z firmą Remar na budowę 104 mieszkań (dwa bloki) w Starym Sączu. Burmistrz poinformował także, że Gmina przekazała do spółki SIM Małopolska środki pozyskane w formie dofinansowania na ten cel z Banku Gospodarstwa Domowego w wysokości 10.469.956 zł oraz dofinansowanie na odnawialne źródła energii w wysokości 360.415 zł.

Gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości 160.000zł z Urzędu Marszałkowskiego na organizacje Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego. Z tego samego źródła uzyskano także dofinansowanie w wysokości 61.500 zł na remont boiska na Woli Kroguleckiej oraz 117.000 zł na remonty dróg gminnych.

Burmistrz poinformował, że wykonany został remont ulicy Osiedlowej w Barcicach obejmujące utwardzenie oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej, zamontowane zostały także wiaty przystankowe na przystankach w Barcicach Dolnych, Gołkowicach, Gaboniu i Mostkach.

Radna Małgorzata Tokarczyk skierowała do Burmistrza pytanie o plany Gminy co do ewentualnego remontu drogi wzdłuż Popradu na Facimiechu, W odpowiedzi Burmistrz oświadczył, że jeszcze w tym roku zostanie opracowany projekt przebudowy oraz częściowego rozdzielenia ścieżki rowerowej od wyżej wymienionej drogi.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła również zmianę w budżecie gminnym przyjętą na zebraniu wiejskim w sołectwie Barcice Dolne 18 lutego 2024 r.

Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”.

Przedmiotowa zmiana będzie dotyczyć trzech obszarów:

Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”