LXIX Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu

W piątek 29 grudnia 2023 r. miała miejsce LXIX Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Radni Miejscy przyjęli budżet Starego Sącza na 2024 r.

Zgodnie z przyjętym budżetem kwota wydatków w 2024 r. wynosi ponad 163 milionów zł, z czego 41,5 miliona zaplanowano na inwestycje.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek podkreślał, że jest to budżet „nadal prorozwojowy”, zakładając wysoki poziom wydatków inwestycyjnych, w porównaniu z poprzednim budżetem jest znacząco wyższy. Wyróżnik tego budżetu wg. Burmistrza to inwestycje w rozwój gospodarczy i w sferę społeczną. Przez ostatnie lata dominantą były inwestycje kanalizacyjne i drogi, teraz mamy inwestycje w Dom Pomocy Społecznej, żłobek, Środowiskowy Dom Samopomocy, myślimy o nowych przedszkolach – to będzie dla mieszkańców nowa jakość funkcjonowania w naszym mieście i gminie w obszarze społecznym podkreślał Burmistrz.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest kontynuacja budowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która przy połączeniu z ul. Podegrodzką (także remontowaną) ma utworzyć „małą obwodnicą” Starego Sącza. Te prace powinny zakończyć się w 2024 r.

W 2024 r. rozpocznie się także budowa mieszkań do wynajęcia w ramach projektu spółki SIM Małopolska przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu. Gmina planuje też budowę żłobka w Starym Sączu (pierwszego na terenie gminy). Na osiedlu Lipie w Starym Sączu zacznie się budowa Domu Pomocy Społecznej, który ma być gotowy w 2025 roku. W przyszłym roku ma się zakończyć natomiast rozbudowa położonego w Cyganowicach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na drogi publiczne, gminne zaplanowano w budżecie 24.473.490,53 zł . W tej sumie zawierają się wspominane już ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Podegrodzka, ale także prowadzona rozbudowa ul. Granicznej w Barcicach Dolnych, rozbudowa ul. Popowicka w Starym Sączu. Planowana jest ponadto budowa mostku na Moszczeniczance (w ramach poprawy dostępności do atrakcji turystycznych w ramach tarczy górskiej). W budżecie zabezpieczono środki na projekty na budowę sali gimnastycznej dla SP w Skrudzinie oraz projekty budowlane na przedszkola w Gołkowicach Dolnych i Barcicach (razem 390 tys. zł).

Radna Małgorzata Tokarczyk apelowała do Burmistrza o znalezienie w trakcie roku środków na zakup działki na której można będzie wybudować w Barcicach Przedszkole.

Podczas sesji Rady Miejskiej przewodniczący Andrzej Stawiarski wprowadził jako dodatkowy punkt uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wola Krogulecka-Platforma Widokowa”. Mowa w nim o wprowadzeniu zakazu budowy w celu ochrony krajobrazu.

Radna Małgorzata Tokarczyk w imieniu Sołtysa Woli Kroguleckiej apelowała do Radnych o nie wprowadzanie tego puntu i przesunięcie tej decyzji w czasie, podkreślając, iż Mieszkańcy sołectwa proszą o konsultacje. Jeżeli mieszkańcy występują z takim wnioskiem to jeden miesiąc nikogo nie zbawi – apelowała Radna Tokarczyk.

W odpowiedzi na apele Radnej Burmistrz Jacek Lelek stwierdził, że proponowana uchwała nic nie przesądza, otwiera jedynie formalnie czas konsultacji o kształcie zagospodarowania tego terenu. Stwierdził, że jest to początek drogi, więc nie ma uzasadnienia, aby odwlekać uchwałę w czasie.

Podstawą do przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego „Wola Krogulecka- Platforma Widokowa” jest ochrona walorów krajobrazowych występujących w wyznaczonym obszarze do stworzenia planu miejscowego. Obszar ten znajduje się w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz występuje tam Natura 2000 i specjalne obszary ochrony. Aby nie doprowadzać do rozlewania się zabudowy należy wprowadzić zakaz tworzenia zabudowy w celu ochrony krajobrazu (czytamy w uchwale).

Uchwały nie usunięto z obrad. Ostatecznie 12 radnych przegłosowało, że Rada pochyli się nad uchwałą zagospodarowania przestrzennego.

Emocji nie krył Sołtys Woli Kroguleckiej Piotr Kantor zwracając się do Radnych słowami: podjęliście uchwałę lekceważąc głos mieszkańców i ich własność. Jak można podejmować decyzję bez konsultacji z najbardziej zainteresowanymi mieszkańcami. Przeczytałem ten projekt uchwały i jej uzasadnienie. Co można z niej wywnioskować? Pojechał pan burmistrz na Wolę Krogulecką i uznał, że się mu widoki podobają. Czyj interes Pan przedstawia? Mieszkańców gminy Stary Sącz? Nie sądzę. Mieszkam przy drodze i patrzę po tablicach rejestracyjnych i większość to przyjezdni. Pytam. Czyj interes jest chroniony? Przyjezdnych czy mieszkańców? To skandal, że nie poinformowano nawet sołtysa o tych sprawach, które będą procedowane. Jakie macie moralne prawo ograniczające do dysponowania własnym terenem? Zrobiliście straszą rzecz. Będę podejmował odpowiednie działania i zawiążemy komitet. Czy możecie podejmować decyzje nie w interesie mieszkańców, a w interesie nie wiadomo kogo. Coście zrobili? Patrzyliście w ogóle położenie tych działek? Dlaczego ludzie nie będą mogli decydować o swojej własności?

Sołtysa uspokajał przewodniczący Andrzej Stawiarski, który zobowiązał radnego Szczepaniaka o zwołanie specjalnej komisji dla radnych i wszystkich zainteresowanych mieszkańców w celu rozpoczęcia dyskusji nad przygotowaniem sporządzenia planu miejscowego „Wola Krogulecka- Platforma Widokowa”.