LIII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W dniu 25 października 2022 r. miała miejsce LIII Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Jacek Lelek poinformował między innymi o wzroście kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stary Sącz w tym sezonie o 20 procent (o tyle droższe są oferty na zimowe utrzymanie dróg złożone w przeprowadzonym przetargu). Jednocześnie samorząd podjął decyzję o zwiększenie obowiązków w tym zakresie spoczywających na Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Burmistrz przypomniał, że w zakresie zimowego utrzymania dróg gmina jest podzielona na 12 obwodów o zróżnicowanej wielkości. Największy obszar, tak jak w zeszłym roku, odśnieżał będzie Zakład Gospodarki Komunalnej. Z tą tylko różnicą, że w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej będzie odśnieżał również znaczącą część Barcic Dolnych i Barcic. Jeśli uda się podpisać wszystkie umowy po najniższych cenach to koszt tegorocznego utrzymania dróg wyniesie 1 milion 30 tysięcy złotych zadeklarował Burmistrz.

Na sesji w Starym Sączu poruszono także temat dodatków na węgiel i sprzedaży węgla przez samorządy. Burmistrz informował radnych, że do sesji mieszkańcy gminy Stary Sącz złożyli aż 3 383 wnioski o dopłatę do węgla, w samym tylko sierpniu 2 190. Gmina obsłużyła już i rozliczyła  1 365 wniosków na kwotę 4 095 000 zł, a gotowych do wypłaty jest kolejnych 85 wniosków.

Burmistrz zadeklarował, że Gmina będzie uczestniczyć w sprzedaży węgla dla mieszkańców. W imieniu Starego Sącza sprzedaż będą prowadzić składy węgla w Barcicach, Gołkowicach Dolnych i Starym Sączu. Zgodnie z ustawą Gmina jako samorząd będzie mogła węgiel kupić po cenie 1 500 złotych brutto i sprzedać mieszkańcom, przy czym koszt odsprzedawanego węgla nie może być wyższy niż po 2 tysiące brutto za tonę. Burmistrz zaznaczył, że wedle szacunków samorządu taki węgiel będzie chciało kupić 1.500 gospodarstw, co przekłada się na zapotrzebowanie rzędu 1.500 ton.

W trakcie Sesji Radna Małgorzata Tokarczyk dopytywała Burmistrza o poruszany już wielokrotnie temat przedszkola w Barcicach, w odpowiedzi Burmistrz powiedział, że żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, w dalszym czasie trwają dyskusje i korespondencja z nadleśnictwem w temacie wymiany, wydzierżawienia działki.

Burmistrz zadeklarował odnosząc się do zapytań padających w trakcie sesji, a dotyczących budowy przedszkoli w Barcicach i Gołkowicach, iż chciałby aby w 2023 r. przygotować projekty obiektów i pozyskać środki na te inwestycje.

Radna Julia Dziedzic apelowała do Burmistrza o nasadzenie w Starym Sączu kasztanowców, gdyż mieszkańcy, a zwłaszcza ich dzieci nie mają gdzie zbierać kasztanów potrzebnych do tworzenia ludzików m.in. do szkoły i przedszkola…