• LII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

  W dniu 27 września 2022 r. miała miejsce LII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Zastępca Burmistrza Starego Sącza pan Kazimierz Gizicki poinformował, między innymi iż rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych na…

 • Małopolski sejmik zmienił uchwałę antysmogową.

  Radni sejmiku Województwa Małopolskiego na ostatniej sesji podjęli w tym momencie uchwałę ws. wydłużenia czasu na likwidację pozaklasowych pieców węglowych. Kotły pozaklasowe miały zniknąć z końcem tego roku, Zarząd Województwa Małopolskiego zaproponował przedłużenie…

 • Jesienny Festyn Rodzinny.

  W niedzielę 25 września 2022 roku, na Przystani Rowerowej w Barcicach, po dwu letniej przerwie odbył się Jesienny Festyn Rodzinny. Zorganizowany tradycyjnie przez Sołtysów Barcic i Barcic Dolnych oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic. Uczestnicy…

 • Pannonica przeniesiona z Barcic do Myślca.

  Dyrektor CKiS Wojciech Knapik ogłosił, iż po 10 latach Pannonica żegna się z Barcicami i od 2023 roku odbywać będzie się w Myślcu (gmina Stary Sącz). Uzasadnił decyzję problemami z pozyskaniem zgód odpowiednich…

 • Zmiana nazwy ul. Wygon

  Na ostatnim Zebraniu Wiejskim Sołectwa Barcice Dolne w dniu 18 września 2022 r. mieszkańcy debatowali nad wnioskiem złożonym przez mieszkańców ul. Wygon z Barcic Dolnych i Barcic, dotyczącym zmiany nazwy tej ulicy na…

 • Zebranie Wiejskie – 18.09.2022 r.

  W dniu 18.09.2022 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Barcice Dolne. W zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczył również Burmistrz Starego Sącza p. Jacek Lelek oraz Radna…

 • Wydawanie Kart Mogilnych

  Od dnia 12 września br. Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach będzie wydawał „Karty Mogilne” upoważniające do dysponowania miejscem pochówku na cmentarzu parafialnym w Barcicach. Karty Mogilne będą wydawane przez członków…

 • Zebranie wiejskie

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie w niedzielę 18 września na godz. 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych.

 • Wieniec odpustowy Sołectwa Barcice Dolne.

  15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to także dzień naszego Odpustu Parafialnego. Rok rocznie Gospodynie z Barcic, Barcic Dolnych oraz Woli Kroguleckiej przygotowują z tej okazji wieńce żniwne, które są…