Barcickie Kolędowanie 2024

Hej przyszliśmy haw do Ciebie, hej wszyscy Barciczanie …

Słowami jednej z najpiękniejszych kolęd śpiewanej w Barcicach, a spopularyzowanej przez nieodżałowanego śp. Józefa Puściznę, wieloletniego organistę i jego chór, można podsumować tegoroczne „Barcickie Kolędowanie”.

Te słowa również popłynęły ze sceny miejscowej biblioteki 6 stycznia 2024 roku, kiedy to, jak co roku, Barciczanie tłumnie przybyli na zaproszenie swoich sołtysów: Tomasza Koszkula i Przemysława Mairera oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic. Rozpoczynając spotkanie, sołtysi przywitali zaproszonych gości, min.: Burmistrza Starego Sącza p. Jacka Lelka, zastępcę Burmistrza Starego Sącza p. Kazimierza Gizickiego, zastępcę Wójta Gminy Łabowa p. Sławomira Rybarskiego oraz Dyrektor Starosądeckiej Biblioteki p. Monikę Jackowicz-Nowak.

W dobry humor zebranych wprowadzili aktorzy Barcickiej Grupy Teatralnej, pod opieką reżyserską pani Barbary Owsianka, przedstawiający scenki z życia dawnej wiejskiej rodziny, do której przybyli kolędnicy z Herodem. Nie obyło się również bez odwołań do współczesności. Ta wspaniała atmosfera pozostała wraz z pojawieniem się zespołu ludowego „Barcicoki”, pod kierunkiem pani Aleksandry Jurek-Szewczyk, który zaprezentował widowisko obrzędowe z Turoniem oraz oczarował wykonaniem pięknych, dawnych kolęd oraz tańców. Na wspólne śpiewanie zaprosiła Barcicka Orkiestra Dęta, pod batutą pana Jana Jamrozowicza, która jak zwykle zachwyciła aranżacją utworów ze swojego bogatego repertuaru i zachęciła zebranych do wspólnego kolędowania. Artystyczna aktywność Barciczan mogła być w pełni zaprezentowana dzięki nagłośnieniu realizowanemu przez pana Krzysztofa Ogorzałego i pana Kamila Gryźlaka, oraz transmisji internetowej pana Dariusza Ptaka (https://fb.watch/ptC4zJvbyI/ https://fb.watch/ptCjgn9x5L/). Nad całością czuwały panie ze Stowarzyszenia, które częstowały gości pysznymi, przez siebie upieczonym, ciastami i kawą.

Tegoroczne spotkanie kolędowe przeszło już do historii, ale warto wspomnieć, przygotowania do takiej imprezy trwają wiele tygodni. To przede wszystkim próby zespołów, odbywające się najczęściej wieczorami, po przyjściu członków zespołu ze szkoły, pracy lub przed pójściem na drugą zmianę, jak również przygotowania organizacyjne. Oczywiście, to pasja i chęć pracy dla innych napędzają organizatorów i artystów do działania, a najlepszą zachętą do dalszej aktywności jest zadowolenie widzów wyrażone oklaskami i pochlebnymi opiniami.

Bardzo serdecznie dziękują wszystkim za przybycie.