Węgiel dla mieszkańców gminy

Osoby/rodziny w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu o przyznanie węgla. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu dysponuje 19,5 tonami węgla tzw. „ekogroszku”

Węgiel będzie przyznawany jako pomoc rzeczowa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (tj. m. in. w oparciu o złożony wniosek, rodzinny wywiad środowiskowy i decyzję administracyjną)

Możliwe jest uzyskanie:

– 1 tony węgla na rodzinę,
– 1,5 tony węgla dla rodziny wieloosobowej (cztery lub więcej osób w rodzinie 4+).
 

W domach, w których jest wiele gospodarstw domowych możliwe jest uzyskanie tylko jednego przydziału węgla na cały dom.

Transport węgla jest darmowy. 
 

Odpłatność za węgiel wynosi:

– bez odpłatności jeżeli osoba/rodzina mieści się w kryterium dochodowym (do 776 zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, oraz do 600 zł netto miesięcznie dla wieloosobowego gospodarstwa domowego);

– z odpłatnością dla osób/rodzin, które mają dochody powyżej ww. kryteriów. Odpłatność będzie indywidualnie ustalana w oparciu o sytuację życiową.