Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie w dniu 17 września br., w programie między innymi omówienie wykonania budżetu sołeckiego za 2023 r., podział budżetu sołeckiego na 2024 r., spraw bieżących takich jak np. przebudowa ul. Granicznej, przebudowa DK87, budowa przedszkola w Barcicach itp. W spotkaniu uczestniczyć ma Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

W trakcie zebrania zaplanowano przyjęcie uchwały dotyczącej podziału budżetu sołeckiego na 2024 r.

Sołtys i Rada Sołecka proponuje przeznaczyć środki w wysokości 52.792,31 zł będące do dyspozycji sołectwa na:

– zakup sprzęty i wykonanie monitoringu sołectwa
– doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych (zakup pieca CO)
– środki na drogi na terenie sołectwa (rezerwa)
– dofinansowanie zakupu wozu i wyposażenia dla O.S.P. w Barcicach
– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców
– zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka na zajęcia dla dzieci
– zakup książek i materiałów dla Biblioteki w Barcicach
– wsparcie dla Towarzystwo Historyczne Miłośników BarcicBarcice Wczoraj i Dziś”
– wsparcie dla Zespołu Regionalnego „BARCICOKI”
– zakup strojów i instrumentów dla Orkiestry Dętej w Barcicach
– zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego