XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 02.12.2019 r. miała miejsce XVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek przedstawił założenia projektu budżetu na 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 130 205 576 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 160 450 491 zł. Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 51 898 432 zł.

Największą pozycję w kategorii inwestycji stanowić będą wydatki przewidziane na budowę kanalizacji, która pochłonie 28 mln zł. Obejmuje ona budowę wodociągu i kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej oraz kanalizację sanitarną Moszczenicy Niżnej, Gołkowic Dolnych, a także dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Starym Sączu. Większość środków wydatkowanych na kanalizację pochodzić będzie z dofinansowania zewnętrznego, pozyskanego przez Gminę.

Inwestycje drogowe zaplanowano na poziomie ponad 12 mln zł., a jako najważniejsze Burmistrz wymienił:

– budowę drogi do SAG – 5,36 mln zł,

– II etap budowy Park&Ride, obejmujący budowę kładki nad ulicą Jana Pawła II, która połączy dworzec i parking z centrum miasta – ok. 1,5 mln zł,

– budowę drogi Barcice Wola Krogulecka z parkingiem – ok. 1,2 mln zł,

– projekt drogi Barcice Dolne do Popradu – 80 tys. zł,

– przebudowę drogi Gołkowice Dolne do mostu – ponad 567 tys. zł,

– przebudowę drogi ul. Braterstwa Ludów – ponad 266 tys. zł.

1 mln 890 tys. zł Gmina chce w przyszłym roku przeznaczyć na gospodarkę mieszkaniową, tj. remonty budynków komunalnych, przygotowanie projektu przedszkola w Moszczenicy Niżnej, ale również na utrzymanie tzw. mieszkań chronionych.

3 mln 252 tys. zł pochłoną inwestycje dotyczące turystyki, a precyzyjniej: budowa ścieżki w koronach drzew.

Kolejna inwestycja, związana z turystyką i kulturą przewidziana na 2020 r., to kontynuacja remontu i rozbudowy Centrum Kultury Rynek 5 z Galerią Pod Piątką. Kwota, którą zarezerwować chce Gmina na ten cel, to aż ponad 4 mln 300 tys. zł. Kolejne 700 tys. zł przeznaczono na budowę biblioteki w Przysietnicy.

Na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach, rozbudowę szkoły w Popowicach oraz projekt „Miasteczko ruchu rowerowego w Barcicach” Samorząd planuje wydać 1 mln 386 tys. zł.