WYBORY SOŁTYSA

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Barcic Dolnych!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach na Sołtysa.

Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję Sołtysa na kolejną kadencję.
Postaram się nie zawieść Waszego zaufania. Obiecuję rzetelnie i sumiennie pracować na rzecz rozwoju naszego Sołectwa.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Mairer
Sołtys Barcic Dolnych