Wieniec Odpustowy…

15 sierpnia to uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to także Nasz Odpust Parafialny. Centralnym punktem uroczystości odpustowej była uroczysta Msza Święta z procesją wdzięczności Panu Bogu za błogosławieństwo, tegoroczne zbiory oraz opiekę Matki Najświętszej nad mieszkańcami naszej parafii. Symbolem wdzięczności są rok rocznie wiązanki kwiatów polnych oraz wieńce żniwne przygotowane przez Gospodynie z Barcic, Barcic Dolnych i Woli Kroguleckiej.

Tradycyjnie już piękny wieniec dożynkowy reprezentujący Nasze Sołectwo przygotowały Panie Agata Koszkul-Gomułka oraz Maria Kowalska, przy niezastąpionej pomocy i asyście Pana Pawła Gomułki.

Gorąco chcemy podziękować także wszystkim rolnikom, gospodarzą Barcickim, którzy pozwalają zbierać zboża i wszystkie niezbędne do wykonania wieńca materiały ze swoich pól. Dziękujemy także pewnej osobie która własnoręcznie wykonała figurę Matki Bożej i wsparła wykonanie tegorocznego wieńca.

W procesji odpustowej wieniec niesiony był przez mieszkańców Sołectwa Barcice Dolne, tj. Panią Agatę Koszkul-Gomułkę, Panią Marię Kowalską Pana Wojciecha Janika oraz Pana Mateusza Górkę.

W imieniu wszystkich mieszkańców Barcic Dolnych bardzo serdecznie dziękujemy.