X sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W poniedziałek 15.07.2019 r. miało miejsce X posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o sytuacji dotyczącej komunikacji autobusowej, prowadzonej przez MPK w Nowym Sączu, na terenie Gminy Stary Sącz.

Władze Nowego Sącza wezwały okoliczne Gminy, w tym Stary Sącz, do renegocjacji umów z MPK w Nowym Sączu pod groźbą braku komunikacji autobusowej od 01.01.2020 r. Burmistrz oświadczył, że żądania Władz Nowego Sącza są, na dzień dzisiejszy, nie do przyjęcia, ale rozmowy i negocjacje trwają. Burmistrz przekazał także informacje związaną ze stacjonowaniem w Starym Sączu karetek Pogotowia Ratunkowego. W dalszym ciągu w Starym Sączu będą funkcjonowały dwie karetki, tj. jedna w systemie 24-godzinnym i druga w systemie 12-godzinnym, z tą różnicą, że nie będzie w jednej z nich, tak jak do tej pory, lekarza, ale jedynie ratownicy medyczni. Burmistrz poinformował również o otworzeniu ofert dotyczących rozbudowy drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka wraz z budową parkingu w Barcicach. Złożone oferty przekraczają kwotę zaplanowaną na tę inwestycję o prawie 300.000,00 zł. w związku z czym Gmina obecnie analizuje powstałą sytuację.