Rok 2019 na terenie Sołectwa Barcice Dolne.

  • wykonanie drogi betonowej do Państwa Kożuchów
  • wykonanie nakładki asfaltowej na drodze na Stawki
  • utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych
  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu i drogi dojazdowej do boiska
  • zakup i montaż elementów małej architektury przy ścieżce rowerowej
  • wycięcie lip koło cmentarza parafialnego
  • organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic i Sołectwem Barcice
  • Barcickie Kolędowanie
  • Sobótka Barcicka
  • Jesienny Festyn Rodzinny