Spotkanie dot. odprowadzenia wód opadowych z DK 87

W dniu 11 lutego 2020 r. w Bibliotece w Barcicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Projektowego DROSYSTEM, oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Drogi Krajowej nr 87, także z terenu przylegających do tejże drogi krajowej nieruchomości prywatnych.

Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki przedstawił i omówił zakres planowanych prac dotyczących wykonania kanalizacji burzowej. Wzdłuż DK 87 po obu stronach wykonane zostaną kanały odprowadzające wody opadowe z terenu zarówno drogi jak i przylegających do niej nieruchomości. Kanały będą miały ujścia do Popradu w czterech miejscach. Pierwszy na wysokości obecnych zakrętów w Barcicach, drugi koło Szkoły Podstawowej w Barcicach, trzeci (już istniejący) koło Cmentarza Parafialnego w Barcicach oraz czwarty wzdłuż drogi Granicznej na granicy Barcic Dolnych i Cyganowic.

Wzdłuż DK 87 będzie wykonany także, po obu stronach drogi, nowy wodociąg na odcinku od Kapliczkio koło Cmentarza Parafialnego w Barcicach do zakrętów w Barcicach. Wykonane zostanie również nowe oświetlenie LED wzdłuż całej DK 87 w Barcicach Dolnych i Barcicach.

W trakcie spotkania każdy z licznie przybyłych mieszkańców mógł uzgodnić z przedstawicielami Biura Projektowego DROSYSTEM lokalizację miejsca podłączenia swojej posesji do odwodnienia burzowego, a także wykonania zjazdu indywidualnego na posesję.

Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki poinformował zebranych o opracowywanym obecnie na zlecenie gminy Stary Sącz projekcie przebudowy drogi Granicznej w Barcicach Dolnych, związanym z koniecznością umiejscowienia tam kanału odprowadzającego wody opadowe do Popradu. Po zakończeniu tych prac, droga ta zostanie przebudowana, poszerzona, a wzdłuż jej części wykonany zostanie chodnik i oświetlenie uliczne. Po wykonaniu projektu zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Barcic Dolnych, na którym będzie można poznać jego szczegóły. Zebranie planowane jest na marzec br.