Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W wyniku wyborów z dnia 7 kwietnia 2019r. wybrane zostały władze Sołectwa Barcice Dolne.

Na Sołtysa wybrany został: Przemysław Mairer,

na członków Rady Sołeckiej wybranni zostali:

  • – Pustułka Andrzej
  • – Gorczowski Paweł 
  • – Koszkul-Gomułka Agata
  • – Kantor Wiesława
  • – Soboń Rudolf