Regulamin Cmentarza Parafialnego w Barcicach

Do dnia 05 czerwca 2022 r. obowiązuje Regulamin Cmentarza Parafialnego w Barcicach, który reguluje wszelkie zasady obowiązujące na naszym parafialnym cmentarzu.


Przypominamy o konieczności uzyskania pisemnej zgody Komitetu na wszelkie prace budowlano – remontowe na terenie cmentarza parafialnego.

Tymczasowe numery telefonów do kontaktu z Komitetem: 665254818,  600323335,   600568698,  607999420

Pełny tekst regulaminu wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje, druki wpłat, numer konta bankowego znajdują się w zakładce – CMENTARZ na stronie internetowej Parafii oraz można je pobrać u członków Komitetu.