Głosowanie korespondencyjne.

W zaplanowanych na 28 czerwca wyborach będzie można oddać głos w sposób korespondencyjny.

Zgodnie z przepisami, w wyborach prezydenckich 2020 korespondencyjnie głosować będą mogły osoby, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo nie będą mogły głosować w lokalu wyborczym. Korespondencyjnie będą mogło głosować także osoby, które w dniu wyborów przebywać będą na kwarantannie.

Chęć głosowania korespondencyjnego trzeba jednak odpowiednio wcześnie zgłosić za pośrednictwem strony internetowej gov.pl (TUTAJ) albo w urzędzie gminy (Ewidencja Ludności).

Terminy zgłoszeń głosowania korespondencyjnego:

  • Osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie, taki zamiar muszą zgłosić do wtorku 16 czerwca 2020 roku.
  • Jeśli w dniu wyborów dana osoba będzie na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych, to zamiar głosowania korespondencyjnego musi zgłosić do wtorku 23 czerwca 2020 roku.
  • Jeśli u danej osoby obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r., to zamiar głosowania korespondencyjnego musi zgłosić do piątku 26 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w II turze wyborów prezydenckich 2020.

Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców.

Termin zwrotu pakietu wyborczego:

Do piątku 26 czerwca należy wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców albo zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

W dniu wyborów, w godzinach głosowania (od 7:00 do 21:00) zanieś kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

I tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00. Ewentualną II turę zaplanowano na niedzielę 12 lipca.

karta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – druk do pobrania

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979)