Złóż wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, w celu rekompensaty za wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, wprowadzony został dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje jeśli:

– dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1500 zł netto miesięcznie na osobę,

dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2100 zł netto miesięcznie.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

– gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
– gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
– gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
– gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw:
– wpisanych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz
– stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Pod uwagę brane są dochody opodatkowane w zeznaniu podatkowym, a także inne nieopodatkowane z roku 2020. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”). Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. Wsparcie będzie wypłacane w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o dodatek. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całego dodatku osłonowego zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Od 4 stycznia 2022 r. czynna jest specjalna infolinia (+48 22 369 14 44) dot. dodatku osłonowego, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany PIT.

W Gminie Stary Sącz realizatorem dodatku osłonowego jest Ośrodek Pomocy Społecznej i tam też można składać wnioski o dodatek osłonowy. WNIOSEK DO POBRANIA PONIZEJ.