Kontrola segregacji śmieci

Gmina Stary Sącz informuje, iż pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL S.p. z o. o.  przeprowadzają kontrole poprawnej segregacji odpadów komunalnych.

Równocześnie Gmina Stary Sącz informuje, że konsekwencją wynikającą z niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych jest sporządzenie w danym miesiącu przez firmę protokołu na podstawie którego naliczana zostaje opłata podwyższona, która w obecnym roku wynosi 80,00 zł od osoby.

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych Gmina informujemy, iż w przypadku tworzyw sztucznych wystarczy jedynie opróżnić zawartość opakowania- dokładne mycie nie jest konieczne!

Pytania i odpowiedzi dotyczące prawidłowej segregacji znajdą Państwo w poniższym linku:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/segregacja