Odnowiona Kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego w Barcicach

Kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego położona w Barcicach koło cmentarza parafialnego nabrała nowego blasku. Przeprowadzone prace remontowe obejmowały wykonanie nowego pokrycia dachu kapliczki oraz odnowienie elewacji. Prace finansowane były przez Gminę Stary Sącz, która pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 18.000 zł, co stanowiło 50% kosztów planowanych wydatków. Dofinansowanie otrzymano z Sejmiku Województwa Małopolskiego z konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2021” Pozostałą część wydatków pokryła Gmina ze środków własnych.