LII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W dniu 27 września 2022 r. miała miejsce LII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Zastępca Burmistrza Starego Sącza pan Kazimierz Gizicki poinformował, między innymi iż rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych na 2023 rok (obecnie obowiązująca umowa kończy się w tym roku). Przetarg ogłoszony był w dwóch modułach, na odpady zmieszane i na odpady segregowane. Dotychczasowe cena za zmieszane odpady wynosiła 947 zł. za tonę netto, a przedstawiona w przetargu oferta to 1.234 zł., (wzrost ceny o 23 %). Drugi moduł, odpady zielone, dotychczasowa cena 690 zł. netto a od 1 stycznia wzrost do 1.050 zł. (wzrost ceny o 40 %).

280 złotych drożej będzie na 1 tonie za zmieszane, 460 złotych drożej na 1 tonie śmieci zielonych. Burmistrz podkreślił, iż w praktyce będzie oznaczało to, konieczność podniesienia przez gminę opłat za odbiór śmieci zmieszanych i biodegradowalnych. Wzrost spowodowany jest kryzysem na rynku energetycznym i wieloma wzrostami cen w usługach podsumował Burmistrz.

W trakcie sesji poinformowano także, iż GDDKiA przekaże na rzecz Starego Sącza 300.000 zł. na wykonanie sześciu przejść dla pieszych na drodze krajowej (100 % wartości prac).

Chodzi tu o oświetlenie sześciu bezpiecznych przejść dla pieszych, przede wszystkim o dostosowanie oświetlenia do obowiązujących obecnie norm, bo część z tych przejść jest już oświetlona, ale niezgodnie z obecnymi przepisami, przejścia te znajdują się na DK 87. Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki poinformował że od 1 października Rząd wprowadza ograniczenia zużycia energii dla gmin ze względu na kryzys energetyczny o 10 %. W związku z tym faktem Gmina zamierza po pierwsze wymienić część oświetlenia ulicznego w Starym Sączu, po drugie ograniczyć zużycie energii elektrycznej w budynkach gminnych, szkołach, instytucjach kultury w trakcie dnia, po trzecie wprowadzone zostanie wyłączenie oświetlenia ulicznego między godziną 24:00 a 4:30. Wyłączenia nie będą dotyczyły Rynku, głównych ulic Starego Sącza, drogi krajowej oraz dróg wojewódzkich.

Zastępca burmistrza informował zebranych, iż obecnie gmina ma podpisaną z Tauronem umowę odnośnie stałych cen, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy ta taryfa będzie dalej obowiązywać, czy zgodnie z ostatnimi wypowiedziami Premiera Mateusza Morawieckiego, nie będzie wprowadzona minimalna cena, jaką gminy będą płacić za energię poziomie 690 złotych netto. (…) (Gminy z powiatu nowosądeckiego rozstrzygające teraz przetargi na oświetlenie mają oferty na poziomie między 2.000 a 3.800 zł. za megawatogodzinę). Gmina Stary Sącz płaci obecnie 406 zł.) Na dzień dzisiejszy, w skali roku prąd niezbędny do oświetlenia ulicznego to dla Starego Sącza wydatek rzędu 1.300.000 zł.