Zmiana numeracji budynków oraz wprowadzenie nazw ulic w Barcicach Dolnych

Od 1 lutego 2021 r. w Barcicach Dolnych wprowadzone zostaną nazwy ulic oraz nowa numeracja budynków mieszkalnych. Działania te pozwolą na uporządkowanie numeracji budynków na terenie Sołectwa.

Obecnie funkcjonująca numeracja wynikająca z kolejności budowy domów, stwarza trudności w odnalezieniu konkretnego adresu w terenie, gdyż często sąsiadujące ze sobą budynki mają nadane odległe od siebie numery. Taka sytuacja utrudnia odnalezienie wskazanego adresu przez doręczycieli, dostawców oraz służby ratunkowe.

Dla każdej ulicy posiadającej nazwę zostanie stworzony odrębny, ciągły zbiór numerów porządkowych. Z uwagi na to, że nadanie nazw ulicom wiąże się ze zmianą adresów, co powoduje konieczność wymiany dokumentów tj. prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a także innych związanych m.in. z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz konieczność zawiadomienia o zmianie adresu dostawców mediów, operatorów telekomunikacyjnych, z którymi mieszkańcy mają zawarte umowy, zostaje wprowadzona możliwość posługiwania się na równi z nadaną nazwą ulicy dotychczasowym adresem przez okres 3 lat, aby każdy w miarę możliwości sukcesywnie mógł przechodzić do posługiwania się nowym adresem.

Nazwy ulic zostały ustalone przez Sołtysa wspólnie z Radą Sołecką sołectwa Barcice Dolne, a następnie przyjęte przez mieszkańców sołectwa we wrześniu 2020 roku na Zebraniu Wiejskim. W dniu 7 grudnia 2020 r. w trakcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu radni Starego Sącza podjęli uchwałę nadającą nazwy ulicom położonym na terenie sołectwa Barcice Dolne.

Od 1 lutego 2020 r. w Barcicach Dolnych będą funkcjonować następujące nazwy ulic:

ul. Gościniec biegnąca od granicy z obrębem Stary Sącz od północy, po działce oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 457 do granicy z obrębem Barcice.

Długość ulicy 673 m, początek numeracji od strony północnej.

ul. Wiejska biegnąca od granicy z obrębem Stary Sącz od północy po działce oznaczonej w EGiB nr 347 do granicy z obrębem Barcice, do skrzyżowania z ulicą Popradzką.

Długość ulicy 620 m, początek numeracji od strony północnej.

ul. Zielona – biegnąca od skrzyżowania z ulicą Graniczną w kierunku południowym po działce oznaczonej w EGiB nr 410 do granicy z obrębem Barcice, do skrzyżowania z ulicą Popradzką. Długość ulicy 570 m, początek numeracji od strony północnej.

ul. Graniczna – biegnąca od skrzyżowania z ulicą Gościniec w kierunku wschodnim po działkach oznaczonych w EGiB nr 334, 335, 360 do skrzyżowania z ulicą Kamieniec.

Długość ulicy 390 m, początek numeracji od strony zachodniej od skrzyżowania z ulicą Gościniec.

ul. Kamieniec biegnąca od skrzyżowania z ulicą Graniczną w kierunku południowym po działkach oznaczonych w EGiB nr 360, 455/9 do granicy z obrębem Barcice, do skrzyżowania z ulicą Popradzką.

Długość ulicy 625 m, początek numeracji od strony północnej, od skrzyżowania z ulicą Graniczną.

ul. Popradzka biegnąca od skrzyżowania z ulicą Gościniec w kierunku wschodnim wzdłuż granicy z obrębem Barcice po działkach oznaczonych w EGiB nr 347, 360 do skrzyżowania z ulicą Kamieniec.

Długość ulicy 561 m, początek numeracji od strony zachodniej od skrzyżowania z ulicą Gościniec.

ul. Wygon – biegnąca od skrzyżowania z ulicą Gościniec w kierunku zachodnim po działkach oznaczonych w EGiB nr 268, 39, a dalej w kierunku północnym po działce nr 39 do skrzyżowania z ulicą Stawki.

Długość ulicy 837 m, początek numeracji od strony wschodniej od skrzyżowania z ulicą Gościniec.

ul. Stawki biegnąca od skrzyżowania z ulicą Gościniec w kierunku zachodnim po działkach oznaczonych w EGiB nr 230, 180, a dalej w kierunku południowo zachodnim po działkach nr 180, Długość ulicy 1088 m, początek numeracji od strony wschodniej od krzyżowania z ulicą Gościniec.

ul. Za Torami biegnąca od skrzyżowania z ulicą Stawki w kierunku południowym po działce oznaczonej w EGiB nr 227 do granicy z obrębem Barcice, do skrzyżowania z ulicą Wygon.

Długość ulicy 571 m, początek numeracji od strony północnej od skrzyżowania z ulicą Stawki.

ul. Pasy Leśne – biegnąca od granicy z obrębem Stary Sącz od północy po działce oznaczonej w EGiB nr 1 w kierunku południowo – zachodnim do granicy z obrębem Przysietnica.

Długość ulicy 546 m, początek numeracji od strony północnej.

ul. Leśna – biegnąca od skrzyżowania z ulicą Pasy Leśne od północy po działce oznaczonej w EGiB nr 3 w kierunku południowym, a dalej w kierunku północno – wschodnim do ulicy Stawki. Długość ulicy 750 m, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Pasy Leśne