Rok 2022 na terenie Sołectwa

Fundusz Sołecki na 2022 r. został wykonany w całości, wynosił w 2022 r. 49.090,37 zł., a obejmował następujące pozycje:

– środki na remont i zakup materiałów remontowych i wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Barcicach Dolnych 24.500 zł

– wykonanie projektu oświetlenia ul. Kamienic 17.000 zł

– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 3.000 zł

– zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka 1.000 zł

– zakup umundurowania i wyposażenia dla O.S.P. w Barcicach 1.000 zł

– zakup książek dla Biblioteki w Barcicach 1.090,37 zł

– zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic 0 zł

– zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego 500 zł

Planowane wydatki wykonano, koszt projektu oświetlenia ul. Kamienic okazał się niższy od planowanego, pozostało 4.545 zł., środki te zostały w trakcie Zebrania Wiejskiego z dnia 18-09-2022r. przesunięte na zadanie „usługi remontowe przy drogach gminnych” i wydatkowane na osunięcie 2 pni pozostałych po osunięci lip przy ul. Popradzkiej na wysokości Cmentarza Parafialnego oraz na częściowe utwardzenie i wyżwirowanie pobocza wzdłuż muru cmentarnego.

Oprócz działań związanych z Funduszem Sołeckim na terenie Sołectwa prowadzono następujące działania:

– pobrano, pogłębiono potok Przykopa w Barcicach Dolnych na całej długości.

– wykonano (wg projektu wykonanego w latach wcześniejszych w ramach f. Sołeckiego) oświetlenie i monitoring kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych.

W budynku Świetlicy Wiejskiej w Barcicach Dolnych realizowane były zajęcia i spotkania adresowane do mieszkańców takie jak:

– „Kreatywne Wakacje 2022” – zajęcia dla dzieci obejmujące darmowe warsztaty z zakresu robotyki, programowania klocków LEGO

– „Kawiarenka Senioralna” – spotkania dla seniorów,

– „Kreatywne rękodzieło – warsztaty z filcowania dla mieszkańców”.

Wspólnie z sołectwem Barcice oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic organizowaliśmy spotkania integracyjne dla mieszkańców na Przystani Rowerowej w Barcicach: Barcickie Lato 2022 oraz Jesienny Festyn Rodzinny