NIEDOPILNOWANE I BEZPAŃSKIE PSYW ostatnim czasie na terenie Barcic Dolnych wzrosła ilość wałęsających się psów, zwierzęta te mogą stanowić zagrożenie dla ludzi zwłaszcza dzieci idących do lub ze szkoły dlatego BARDZO PROSZĘ O PILNOWANIE SWOICH CZWORONOGÓW!

Większość tych psów  ma właścicieli, którzy nie umieją albo nie chcą ich dopilnować.

P A M I Ę T A J !

Każdy posiadacz psa ma obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada na niego ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.   oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń.Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru i opieki.

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada na właściciela również art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych…”

W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzieniaspowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo. W zależności od rozmiarów obrażeń – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego, a takie zgłoszenia wymagają reakcji. 

Jeśli jesteście świadkiem takiej sytuacji, a wiecie czyj to pies zwróćcie uwagę właścicielowi albo zgłoście to Sołtysowi.

Na terenie Gminy Stary Sącz wyłapywaniem „bezpańskich” psów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu – zgładzenia pod nr tel. (tel. 605-387-222),

a w przypadkach zagrożenia zgłoś na Policję (tel. 997 lub 112).

Wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to kosztowne zadanie, jeśli okaże się że „bezpański” pies ma właściciela, ponosi on wszystkie koszty interwencji.

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności. 

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Szkody, które czynią zwierzęta domowe, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi.

JEŻELI JESTEŚ WŁAŚCICIELEM PSA PAMIĘTAJ, ŻE NIE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW I BRAK WYOBRAŹNI, MOŻE PROWADZIĆ DO TRAGEDII.