Potok Przykopa

W ostatnim czasie udało się dokonać nowych ustaleń dotyczących uregulowania potoku Przykopa w Barcicach Dolnych. Pismem z dnia 16.08.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu poinformował, że podejmie działania w celu zapewnienia w planie utrzymaniowym na rok 2020 środków finansowych na wykonanie konserwacji potoku. Jednocześnie P. G. Wody Polskie będą podejmować działania mające na celu ustalenie przebiegu linii brzegowej ww. potoku oraz wydzielenia i przejęcia własności działki pod ww. potokiem na odcinku od Pana Kaczora do ujścia w Cyganowicach.

Działania te będą prowadzone w porozumieniu z Gminą Stary Sącz.