Barcickie Kolędowanie AD 2023

W piątek 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego po dwuletniej, pandemicznej przerwie w Barcickiej bibliotece odbyło się „Barcickie Kolędowanie”. Spotkanie przygotowane tradycyjnie już przez Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic oraz Sołtysów Barcic i Barcic Dolnych.

Sala Barcickiej biblioteki pękała w szwach, a wśród tłumnie zebranych mieszkańców można było dostrzec Burmistrza i Wiceburmistrza Starego Sącza Jacka Lelka i Kazimierza Gizickiego, Wójt i Wicewójta Gminy Łabowa Martę Słaby i Sławomira Rybarskiego, Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu Monikę Jackowicz-Nowak oraz księży Barcickiej parafii Proboszcza Andrzeja Kędrynę oraz Wikariusza Marcina Kwietnia.

Sołtysi Barcic Tomasz Koszkul i Barcic Dolnych Przemysław Mairer przywitali przybyłych gości, złożyli życzenia noworoczne i zaprosili do obejrzenia przygotowanego spektaklu, wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek oraz słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez gospodynie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic.

Zebrani goście oglądali Jasełka w formie realistycznych scenek o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, przygotowane przez Barcicką Grupę Teatralną w reżyserii i pod opieką Zofii Trzcińskiej, nagłośnienie Krzysztof Ogorzały i Kamil Gryźlak.

Drugim punktem programu był debiutancki występ nowo powstałego zespołu regionalnego „Barciczanie”, który pomimo krótkiego istnienia dał popis śpiewu i tańca na najwyższym poziomie. Zespół powołał do życia, w zeszłym roku, były Sołtys Barcic Andrzej Ogorzały, za opiekę artystyczną odpowiada Zofia Trzcińska.

W trakcie spotkania korzystając z okazji, życzenia świąteczno-noworoczne złożył Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz w imieniu Barcickich duszpasterzy Ks. Marcin Kwiecień.

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem kolęd z Barcicką Orkiestrą Dętą pod batutą Jana Jamrozowicza z solistką Natalią Volos.