Rafał Rams Sołtys w latach 2003 – 2011

W czasie dwóch kadencji sołtysowania Pana Rafała Ramsa zrealizowano m.in.:

– nakładkę asfaltową na Zielonej drodze,

– zrobiono drogę asfaltową pod Drożdżówkami (górą i dołem),

– zrobiono drogę asfaltową od cmentarza po górę w stronę Szczuglinu,


– zrobiono drogę asfaltową przy granicy Barcic Dolnych i Cyganowic,

– wykonano remont kapitalny drogi przez Barcice Dolne z wykonaniem kanalizacji burzowej oraz chodnika po obu stronach,

– wymieniono słupy elektryczne wraz z oświetleniem przy ww. drodze,

– wymieniono główna rurę wodociągową,

– ułożono płyty betonowe na drodze na Szczuglin, do zbiornika,

– wykonano mostek betonowy w ciągu drogi przy granicy Barcic Dolnych od strony Cyganowic,

– wykonano remont drogi krajowej nr 87 wraz z powiększeniem przepustu pod ta drogą,

– opracowano projekt oraz rozpoczęto wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie ww. przedsięwzięcia zostały zrealizowane w czasie kadencji Burmistrza Pana Mariana Cyconia.

Wiosną 2010r. Gminę Stary Sącz nawiedziła powódź, która dała się także we znaki mieszkańcom Barcic Dolnych.