Przemysław Mairer Sołtys od roku 2015

W czasie sołtysowania Pana Przemysława Mairera zrealizowano m.in.:

– zmianę punktową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcic Dolnych – w zakresie m.in. terenu Zielonej Drogi i Drożdżówek, 

– wykonany został projekt i uzyskane zostało pozwolenie na budowę oświetlenia Zielonej Drogi wraz z odcinkiem od Państwa Gizickich do Państwa Buchmanów,

– wykonano trzy oświetlenia dróg gminnych (Drogi Granicznej na odcinku od Państwa Błaszczyków w stronę Popradu, od Państwa Baszczynów do Państwa Olesiów i od drogi krajowej do Państwa Baszczynów),

– wykonany został plan kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych,

– wykonany został plac zabaw, doposażony następnie w dodatkowe zabawki i wyposażenie,

– wykonano ścieżkę rowerową (Eurovello 11),

– montaż progów spowalniających oraz dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego,

– wykonana została nowa nakładka asfaltowa na drodze na Stawkach,

– montaż tablic informacyjnych „Barcice Dolne” przy drodze krajowej,

– wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic oraz Sołectwem Barcic organizowano festynów i spotkania integracyjne dla mieszkańców,

– wspólnie z ww. podmiotami pozyskiwanie środków z budżetu obywatelskiego Starego Sącza m.in. na zakup wiat przystankowych, kamer monitoringu, wykonanie parkingu koło Biblioteki w Barcicach,

– cykliczne wiosenne sprzątane terenu sołectwa przez więźniów Zakładu Karnego w Nowym Sączu.