• Fundusz Sołecki 2020 r.

  Wysokość środków na 2020 rok w funduszu sołeckim 41.922,64 zł. – zakup elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu terenu 23.900,00 zł – zakup słupków i tabliczek informacyjnych 7.000…

 • HISTORIA SOŁECTWA

  Barcice Dolne to miejscowość w całości położona na równinie, na lewym brzegu Popradu, na wysokości 325 m n.p.m. Jest najmniejszym obszarowo sołectwem gminy Stary Sącz. Poszczególne części wsi noszą nazwę: Gościniec, Drożdżówki. Domostwa…

 • VI sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

  W poniedziałek 18 marca 2019 r. miało miejsce VI posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka zdominował temat inwestycji komunikacyjnych. Burmistrz przedstawił także inwestycje prowadzone obecnie na…

 • Dariusz Młynarczyk Sołtys w latach 2010 – 2014

  W czasie sołtysowania Pana Dariusza Młynarczyka zrealizowano m.in.:  – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa, – odbudowa Drogi Granicznej i Zielonej drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i burzowej, – wykonanie projektów oświetleń: Drogi…

 • Rafał Rams Sołtys w latach 2003 – 2011

  W czasie dwóch kadencji sołtysowania Pana Rafała Ramsa zrealizowano m.in.: – nakładkę asfaltową na Zielonej drodze, – zrobiono drogę asfaltową pod Drożdżówkami (górą i dołem), – zrobiono drogę asfaltową od cmentarza po górę…

 • Jan Olszak Sołtys w latach 1990 – 2002

  Radny w latach 1984-1988 oraz 1988-1992 Za czasów kadencji Sołtysa Olszaka wiele dróg prowadzących do pól uprawnych zyskała nową utwardzona nawierzchnię, opracowany został projekt i wysiłkiem wszystkich mieszkańców Sołectwa wybudowany został budynek Świetlicy…

 • Maria Marczyk

  W tym okresie na terenie Barcic Dolnych wykonan m.in: -pierwszy chodnik w Barcicach Dolnych – Wieś – wykonano wodociąg wiejski, posiadający własne ujecie wody – po wykonaniu wodociągu wykonano utwardzoną drogę przez Barcice…