Dariusz Młynarczyk Sołtys w latach 2010 – 2014

W czasie sołtysowania Pana Dariusza Młynarczyka zrealizowano m.in.:

 – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa,

– odbudowa Drogi Granicznej i Zielonej drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i burzowej,

– wykonanie projektów oświetleń: Drogi Granicznej od Państwa Błaszczyków w stronę Popradu oraz Drogi na Stawki od państwa Baszczynów do Państwa Olesiów,


– instalacja progów zwalniających, zakup dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego,

– wybór miejsca i przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych,

– organizacja corocznej imprezy Pożegnanie lata,

– powstanie strony internetowej sołectwa.