Jan Olszak Sołtys w latach 1990 – 2002

Radny w latach 1984-1988 oraz 1988-1992

Za czasów kadencji Sołtysa Olszaka wiele dróg prowadzących do pól uprawnych zyskała nową utwardzona nawierzchnię, opracowany został projekt i wysiłkiem wszystkich mieszkańców Sołectwa wybudowany został budynek Świetlicy wiejskiej, w późniejszych latach przekształconej na „oddział zerowy” Szkoły Podstawowej w Barcicach.