LIII sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W środę 17 października 2018 r. miało miejsce LIII posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu, w trakcie której Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o prowadzonym postępowaniu przetargowym, mającym na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy Szkoły podstawowej w Barcicach.

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy, które przedstawiły oferty i wycenę prac które są obecnie analizowane. Umowa powinna zostać podpisana do końca października, a budowlańcy wkroczyć na plac budowy już w połowie listopada. Prace mają zostać zakończone tak, aby od września 2020r. można było podjąć naukę w nowych salach. Prowadzone prace nie będą kolidować z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Na inwestycję, współfinansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, samorząd starosądecki zamierza przeznaczyć 2 875 674 zł, z czego 1 500 000 zł pochodzić będzie z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach tej inwestycji szkoła w Barcicach poszerzy się o cztery sale lekcyjne wraz z zapleczem socjalnym (po dwie sale na kondygnacji). Dodatkowo przebudowa obejmie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje będzie można dostać się windą. Wejdziemy do niej z głównego wejścia do budynku. Projekt obejmuje też przebudowę w części istniejących sal lekcyjnych na potrzeby pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej.

Burmistrz przypomniał także że w tym obszarze będą prowadzone również prace związane z budową parkingu i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Barcicach. Prace te obejmą także rozbudowę drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka (około 230 mb), budowę chodnika lewostronnego i prawostronnego, wykonanie miejsc postojowych, zatok postojowych (lewo i prawostronnych), parkingu na działce przyległej do pasa drogowego, kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogowego. Dzięki tej inwestycji znacznie ma poprawić się bezpieczeństwo przy szkole podstawowej w Barcicach, a rodzice odwożący dzieci do szkoły będą mogli spokojnie zaparkować.

W ostatnim okresie Gmina Stary Sącz wyremontowała trzy drogi gminne z dofinansowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskanym w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na rok 2018 r. Były to: Barcice (Facimiech-Brzozowica), Wola Krogulecka (Osiedle Łąki) oraz Przysietnica (Za potokiem – Leśniczówka) łącznie 2,5 km, a łączna wartość dotacji wynosiła 740 tysięcy złotych.

Radni w trakcie sesji podjęli także uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Barcic Dolnych oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Barcic. Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Sącz w treści proponowanej przez wnioskodawcę (odrzucono wniosek przyjęty podczas zebrania wiejskiego w Barcicach Dolnych o zwiększenie odległości od obiektów chronionych z 20 m do 100 m).

Burmistrz poinformował także o prowadzonych konsultacjach z Dyrekcję Generalną Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie dotyczących prac związanych z przebudową Drogi Krajowej 87 na terenie Barcic Dolnych i Barcic, w szczególności wykonaniem odwodnienia tej drogi i odprowadzenia wód opadowych do Popradu oraz kształtem przebudowy drogi i skrzyżowań znajdujących się na tym odcinku. Burmistrz poinformował również iż prawdopodobnie jeszcze w miesiącu listopadzie br. będą odbywać się się spotkania i konsultacje z mieszkańcami dot. w/w prac.