XLVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W dniu 27 kwietnia 2022 r. miała miejsce XLVI Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Burmistrz Jacek Lelek w swoim wystąpieniu przedstawił działania prowadzone przez Gminę od czasu ostatniej sesji. Burmistrz podsumował temat pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Stary Sącz. Poinformował, iż na dzień dzisiejszy liczba ta wynosi 328 osób (od 24 lutego na teren Gminy przybyło 467 osób z Ukrainy). 115 osób podjęło decyzję o powrocie na Ukrainę, a 24 osoby zmieniają miejsce pobytu na inne na terenie Polski. 138 osób zakwaterowanych jest w hotelach i podobnych miejscach pobytu, 144 osoby mieszkają u rodzin z terenu Naszej Gminy, 51 osób w miejscach przygotowanych przez Gminę: 15 przebywa w remizie OSP w Przysietnicy, 14 w remizie OSP w Starym Sączu, 12 w Moszczenicy, 5 mieszka w Gołkowicach, a 5 w Przysietnicy.

Burmistrz omawiając działania związane z inwestycjami na terenie Gminy informował m.in. o uzyskaniu dofinansowania w ramach Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w kwocie 47.700 zł na realizację oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych, realizacja zadania jeszcze w tym roku.

Burmistrz informował także Radnych, iż w Starym Sączu odbyło się spotkanie wspólników Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Małopolsce. W ramach w/w projektu na przekazanej przez Gminę działce, położonej w Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej, wg zaprezentowanego projektu koncepcji w dwóch blokach powstaną łącznie 104 mieszka. Bloki będą 4 kondygnacyjne, po dwie klatki każdy, każda klatka będzie wyposażona w windę. Powstaną lokale: 1-pokojowe 6 lokali, 2-pokojowe 58 lokale, 3-pokojowe 34 lokale, 4-pokojowe 6 lokali. Mieszkania będą przeznaczone pod wynajem, będą dostępne dla ludzi, których nie stać na olbrzymi kredyt, a lokatorzy mieszkań z czasem będą mogli stać się ich właścicielami poprzez spłatę wartości mieszkania. Zasady naboru chętnych na w/w lokale zostaną określone przez Radę Miejska Starego Sącza.

Prządek Sesji Rady Miejskiej obejmował także przyjęcie Uchwały dot. wprowadzenia nazw ulic i nowej numeracji budynków w Barcicach, jednakże Radni zdjęli z porządku obrad ten punkt. Powodem tej zmiany był protest mieszkańców dot. proponowanej nazwy ulicy Podsapieniec. Część mieszkańców chciałaby zamiast ul. Podsapienic, wprowadzić nazwę ul. Kamienna. W związku z tymi rozbieżnościami Burmistrzzdecydował, iż zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne, aby rozstrzygnąć ten spór.