III sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

We wtorek 11 grudnia 2018 r. miało miejsce III posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Radni podjęli m.in. decyzję o podniesieniu stawek podatków gruntowych i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Stary Sącz. Stawki podatku wzrosną o 1,6 procenta w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku.

Zgodnie z argumentacją Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka wpływy z podatku są znaczącym elementem dochodów gminy. Wzrost stawek o wskaźnik 1,6 procenta w stosunku do stawek z 2018 roku podyktowany jest troska o stan finansów Gminy, jednocześnie wzrost stawek zgodnie z zapewnieniami Burmistrza nie powinien być dotkliwy dla mieszkańców. Dzięki wprowadzonym podwyżką w 2019 roku starosądecki samorząd zarobi na podatkach ok. 7.201.852 zł, czyli o 80 tys.zł więcej niż w 2018 roku.

Radni podjęli także uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia burmistrza Starego Sącza oraz wysokości diet przysługujących radnych, sołtysom i przewodniczącym zarządów osiadli. Zarówno wysokość wynagrodzenia burmistrza jak i wysokość diet pozostały na dotychczasowym poziomie.

W trakcie sesji z wróciłem się również do Pana Burmistrza z pytaniem dotyczącym Budżetu Obywatelskiego Starego Sącza na 2019r. Czy budżet będzie, czy Gmina wycofała się z tego pomysłu?

W odpowiedzi Pan Burmistrz oświadczył że poprzednia Rada Miejska nie uchwaliła stosownego regulaminu, niezbędnego do przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, w chwili obecnej trwają konsultacje społeczne dot. tego projektu. Po nowym roku projekt zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej i Rada zdecyduje czy i jakim ostatecznie kształcie będzie przeprowadzany Budżet Obywatelskim w 2019r.

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego P. Ewa Zielińska poinformowała także że będzie pełniła dyżury i przyjmowała ewentualne strony w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.