Dotacja na renowację ołtarza kościoła w Barcicach

Prawie 202 mln zł otrzymała Małopolska z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki tym środkom możliwe będzie sfinansowanie prawie 380 projektów związanych z ochroną i renowacją zabytków: prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.

Wśród zabytków, które otrzymały dofinansowanie, a znajdują się nas terenie Gminy Stary Sącz są:

  • Odrestaurowanie i wzmocnienie wczesnobarokowego ołtarza wraz z obrazem MBN w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. 478 495, 58 zł
  • Prace remontowe w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu. 484 616, 92 zł
  • Prace remontowe i konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Barcicach. 490 000 zł
  • Prace projektowe, remontowe i konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety w Starym Sączu. 2 837 100 zł

Wniosek o do finansowanie do rządowego programu złożyła Gmina Stary Sącz, a pomysłodawcą i osobą która za to odpowiada jest Radna Małgorzata Tokarczyk.