Spotkanie dot. ruchu tranzytowego przez Dolinę Popradu

W czwartek, 28 października 2021 r., w Bibliotece w Barcicach miało miejsce spotkanie dot. ewentualnego zagrożenia Tranzytem Tirów przez Dolinę Popradu.

W trakcie spotkania przedstawiciele Komitetu Społecznego z Piwnicznej, którzy zajmują się problemem Tranzytu przez Dolinę Popradu od prawie dwóch lat, przedstawiali najnowsze ustalenia (mające potwierdzenie w oficjalnych dokumentach), dotyczące tego problemu. Przekonywali zebranych, że nie są przeciwnikami remontu i przebudowy DK87 w Barcicach i Barcicach Dolnych, podkreślali natomiast konieczność zablokowania budowy obwodnicy Piwnicznej jako ostatniej przeszkody w uruchomieniu ruchu tranzytowego na Słowację Doliną Popradu. Podkreślali, że są za budową takiej obwodnicy, ale dopiero po wykonaniu korytarza tranzytowego w innej lokalizacji.

Przedstawiciele Komitetu Społecznego zachęcali zebranych do wysyłania petycji do Ministra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka oraz Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Pana Jarosława Waszkiewicza (link do petycji poniżej) dot. sprzeciwu przeciw kierowaniu ruchu tranzytowego Tirów Doliną Popradu.

PETYCJA -tekst

Petycję należy wydrukować i wysłać listem poleconym na adres:

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Gminy Piwniczna wraz Barcicami, Rytrem, Żegiestowem oraz Słowackim Mniszkiem zapraszali także wszystkich chętnych do czynnego udziału w proteście pod hasłem „NIE DLA TRANZYTU TIRÓW DOLINĄ POPRADU”.

PROTEST z blokadą DK 87 odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 16 w Rytrze (na wysokości sklepu Żabka).

Na proteście mają być również przedstawiciele mediów oraz przedstawiciele partii politycznych, którzy potwierdzili już swoją obecność.