Harmonogram odbioru odpadów w 2021 r.

Od 01.01.2021 r. odpady z terenu Gminy Stary Sącz będą odbierane przez nowego operatora – firmę EMPOL.

Ponadto z nowymi „kwitkami” opłat otrzymają Państwo w nowym roku indywidualny numer konta, na który odtąd należy wpłacać należność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.