Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”

Rada Miejska Starego Sącza podjęła w dniu 11 maja 2021 r. Uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”